Archeolodzy przebadali kilkadziesiąt dawnych pochówków w Mińsku Mazowieckim

0

Na terenie Mińska Mazowieckiego, przy ulicy Kościelnej i Przemysłowej, przeprowadzony został pierwszy etap ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych, poprzedzających prace budowlane związane z wymianą sieci drogowej (nawierzchnia, chodniki, instalacje deszczowe, itp.). Na podstawie przesłanek, pozyskanych w trakcie przebudowy sieci kanalizacyjnej kilka lat temu, a także w oparciu o wyniki kwerendy źródłowej, wyznaczony został teren objęty szeroko-płaszczyznowymi pracami archeologicznymi.

W trakcie badań zlokalizowanych w bezpośredniej okolicy współczesnej kapliczki przy rondzie im. Ks. Dziąga, natrafiono na kilkadziesiąt pochówków, złożonych na podobnej wysokości w jamach grobowych (około 0.5 m w dół, w stosunku do współczesnej nawierzchni drogi). Przy szkieletach zidentyfikowano niewielką ilość zabytków ruchomych – kilka monet oraz gwoździ (w zaledwie czterech przypadkach zadokumentowane zostały pozostałości po trumnach), kilkadziesiąt fragmentów ceramiki, metalowe ostrze, i inne.

Kości zostały przekazane do analizy antropologicznej, tak samo jak monety czy ceramika trafiły w ręce, odpowiednio, numizmatyka oraz ceramologa z IA UW.

Na podstawie dokumentacji poczynionej w terenie oraz po przeprowadzeniu analizy materiału pozyskanego wydaje się, iż pochówki zdeponowane zostały w okolicy niewielkiego kościoła/kaplicy, potwierdzonego w tekstach źródłowych.

Horyzont chronologiczny pochówków zostanie wyznaczony po precyzyjnym opracowaniu zabytków, zidentyfikowanych w jamach grobowych oraz z ich bezpośredniej okolicy.

Informacja od firmy „Wykop na Poziomie” dla serwisu Archeolog.pl

 

Share.

O autorze

Zostaw komentarz