„Osada i odlewiarnia bronzów przedhistorycznych w Zariczju” – G. Ossowski (1889 r.)

0

Archeolog.pl rozpoczyna serię publikacji niedostępnych lub trudnych do odnalezienia w zasobach internetowych archiwalnych źródeł archeologicznych. Jedną z takich pozycji z końca XIX wieku jest praca Gotfryda Ossowskiego „Osada i odlewiarnia bronzów przedhistorycznych w Zariczju” (skany pod artykułem!). Publikacje starożytników tej klasy co Ossowski, to nie tylko historia polskiej archeologii i archeologów, ale także bezcenna wiedza, którą możemy odkryć niejako na nowo.

Prace stanowiące już zapomniane archiwa, którym Archeolog.pl chce dostarczyć pewnego rodzaju mise à jour, to często publikacje starsze… od najstarszych przedwojennych „Światowidów”. Dzieła te są niemal całkowicie zapomniane, a często doskonale ilustrowane i opatrzone rysunkami archeologicznymi i precyzyjnymi opisami zabytków, jakże często bezpowrotnie utraconych m.in. podczas II wojny światowej i do dzisiaj nieodzyskanych przez władze naszego kraju.  Polskie archeologiczne „papirusy” XIX-wieczne oraz z pierwszej połowy XX wieku to także – pomimo rozwoju nauki jaką jest archeologia – doskonałe komparatywne źródło wiedzy. Ośmielamy się przypuszczać, że dla wielu stanowisk archeologicznych, hipotez, analiz, czy opracowań dotyczących np. zabytków ruchomych nazywanych często pospiesznie jednostkowymi, wiele z nich zmieniłoby swoją identyfikację, opis, przypisywane przeznaczenie, a zwłaszcza unikatowość występowania, gdyby istniała cyfrowa możliwość porównywania opracowanych przedmiotów zabytkowych, zwłaszcza tych zapomnianych, a przecież realnych, odkrywanych jeszcze w XIX wieku. Do takich należą „bronzy” (dawna pisownia, dzisiaj już archaiczna, z jakże pięknym semantycznie sensem; zatraconym przez unitaryzm językowy…) opisane przez Ossowskiego (dla przypomnienia, Gotfryd Ossowski był nie tylko polskim archeologiem, ale także pierwszym kustoszem Muzeum Starożytności Krajowych Akademii Umiejętności w Krakowie, z której powstało Muzeum Archeologiczne w Krakowie i chociażby dlatego jego prace warte są przypomnienia).

– Na terenie wsi Wielkie-Połoweckie w powiecie wasylkowskim, na prawym brzegu rzeki Kamionki, wpadającej do Rosi, odkryto na uroczysku „Zariczje ” amforkę glinianą, oraz formy do odlewu siekiery i sztyletu bronzowego, wśród fragmentów ceramiki, ręcznie lepionej. Zabytki te opisał dokładnie G. Ossowski w rozprawie p. t. „Osada i odlewarnia bronzów przedhistorycznych w Zariczju” (.Zbiór wiadom. do antrop. kraj.” Kraków 1889, t. III, str. 45-55, z 5 fig.) – pisał w swojej pracy „Zagadkowe amforki z Ukrainy” Włodzimierz Antoniewicz w „Światowidzie” (nr 13, str. 182-188). Sama praca jednak jest niemalże nieznana, dlatego Archeolog.pl rozpoczyna cykl o nazwie „Cyfrowe Zasoby Archeologiczne Archeolog.pl” licząc, że przyczynimy się do powiększenia zbiorów cyfrowych naszych Czytelników oraz poszerzenia naszej wiedzy o opracowania poczynione lata temu.

Życzę miłej lektury

Robert Wit Wyrostkiewicz

Redaktor Naczelny Archeolog.pl

wyrostkiewicz@archeolog.pl

„Osada i odlewiarnia bronzów przedhistorycznych w Zariczju” – G. Ossowski (1889 r.)

Cyfrowe Zasoby Archeologiczne Archeolog Osada 2 Osada 3 Osada 4 Osada 5 Osada 6 Osada 7

Share.

O autorze

Robert Wit Wyrostkiewicz

Redaktor Naczelny Portalu Informacyjnego Archeolog.pl, dziennikarz, były wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, redaktor w miesięczniku "Historia Zakazana", współzałożyciel Komitetu Zachowania Reduty Ordona, prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Exploratorzy.pl", uczestnik wielu badań archeologicznych i poszukiwawczych realizowanych przez takie podmioty jak PMA, SNAP czy prywatne firmy archeologiczne.

Zostaw komentarz