iKruszwica: „Odkrycie archeologiczne! Gopło odsłoniło tajemnicze konstrukcje drewniane sprzed tysiąca lat”

0

Niski stan wody sprzyja odkryciom archeologicznym. Do takiego doszło nad Gopłem tuż pod potężnym wałem wczesnośredniowiecznego grodziska w Mietlicy w gminie Kruszwica. Tajemnicze konstrukcje mają kilkadziesiąt metrów długości. Są wykonane z dużą ciesielską i konstruktorską precyzją i pochodzą prawdopodobnie z okresu funkcjonowania mietlickiego grodu (IX-XII wiek) – czytamy na iKruszwica.pl

Przy południowo-zachodnim odcinku wału grodziska, pod dwoma widocznymi tu przedwalami rozdzielonymi fosami, brzeg Gopła w dużej mierze odsłoniła woda, której stan w tym roku jest wyjątkowo niski. Dzięki temu odkrywcy mogli zobaczyć coś, czego na szczęście nie zbagatelizowali – informuje serwis iKruszwica.pl

„9 listopada br. podczas spaceru z dziećmi Antonim i Zuzanną odkryliśmy od południowo-zachodniej strony wału grodziska interesujące konstrukcje drewniane. Spójny konstrukcyjnie obiekt został pominięty przez dotychczasowych badaczy prawdopodobnie ze względu na wyższy wówczas stan wody w Gople. Po tegorocznej suszy nadarzyła się okazja do wnikliwszej obserwacji terenowej”

– napisali w piśmie do kujawsko-pomorskiego konserwatora zabytków, Sambora Gawińskiego, Daria i Robert Wyrostkiewiczowie z Muzeum Wojny i Pokoju, mieszkańcy Popowa nad Gopłem w gminie Kruszwica, którzy dotąd skupiali się na archeologii okresu wpływów rzymskich na terenach starożytnego Barbaricum.

„W miejscach pozbawionych trzcin, oczyszczonych przez wędkarzy, niski stan wody uwidocznił niesłychanie ciekawe struktury drewniane o formie trapezowatej: palisadę z desek w formie szczelnego płotu, rynnę kłodową intencjonalnie wypełnioną drobnymi kamieniami i stabilizowaną przez pionowo wbite pale. Palisada, rynna i pale ułożone są z dużą precyzją na długości ok. 33 metrów przy szerokości wydrążonej kłody ok. 66 cm i szerokości całości ok. 90 cm (uchwycenie całości konstrukcji wymagałoby badań geofizycznych lub wykopaliskowych).”

– napisali odkrywcy w piśmie informującym o odkryciu archeologicznym.

„Konsultując fotografie wykonane in situ z prof. Joanną Kalagą, emerytowanym profesorem z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, opiekunem naukowym naszego projektu Misja „Pogotowie Archeologiczne”, a także z archeologami dr. Piotrem Kotowiczem i dr. Jerzym Tomaszem Nowińskim, doszliśmy do wniosku, że mamy do czynienia zapewne z ciekawym obiektem związanym z okresem funkcjonowania wczesnośredniowiecznego grodziska w Mietlicy. Obecnie można jedynie przypuszczać, że mógł on mieć znaczenie użytkowe i był związany ze wzmocnieniem nadbrzeża w celu uniemożliwienia podmywania przedwala w miejscu bezpośredniego dostępu do wody z grodu (nie można wykluczyć, że było to miejsce szczególnego znaczenia; być może związane z istniejącym tu wówczas mostem lub portem)”

– podzielili się swoimi przypuszczeniami Wyrostkiewiczowie.

“Przy tego typu odkryciach ważne jest, aby poza dokumentacją terenową wykonać badania dendrologiczne i dendrochronologiczne. Należy pobrać kawałek materiału z konstrukcji drewnianej i dzięki badaniom laboratoryjnym wydatować z próbki drewno”

– powiedziała iKruszwica.pl prof. Joanna Kalaga, archeolog i specjalista z zakresu wczesnego średniowiecza.

„Odkrycie moich byłych studentów z Instytutu Archeologii Instytutu Warszawskiego wydaje się bardzo ciekawe i wymaga dalszych badań, być może wykopaliskowych” –

– dodała prof. Kalaga.

Grodzisko w Mietlicy było objęte sondażowymi badaniami wykopaliskowymi już w latach 70. XX w., jednak zarówno sam potężny gród warowny jak i liczne położone wokół niego osady dalej skrywają w ziemi i w wodzie swoje tajemnice. Dlatego badacze z naszej gminy, Daria i Robert Wyrostkiewiczowie planuje szereg badań archeologicznych i poszukiwań zabytków w 2020 roku w ramach projektu Misja „Pogotowie Archeologiczne”.

Projekt archeologiczny muzealników objęty został patronatem honorowym Mikołaja Bogdanowicza, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Źródło: http://www.ikruszwica.pl/odkrycie-archeologiczne-goplo-odslonilo-tajemnicze-konstrukcje-drewniane-sprzed-tysiaca-lat/

Share.

O autorze

Zostaw komentarz