Słynny poszukiwacz i archeolog z dozorem policyjnym! NASZE USTALENIA

0

Toruńska policja na zlecenie tamtejszej prokuratury zatrzymała archeologa Olafa Popkiewicza oraz Sebastiana Witkowskiego – prowadzących popularny program telewizyjny „Poszukiwacze Historii” – poinformował serwis Zwiadowcahistorii.pl

W środowisku archeologów i poszukiwaczy pojawiły się spekulacje, że jest to pokłosie jednego z programów wyemitowanego w telewizji Polsat, po którym ponad pół roku temu Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków skierował do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia „czynu zabronionego w postaci zniszczenia lub uszkodzenia zabytku, prowadzenia poszukiwań bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej”. Chodziło o odkopanie bez zgody konserwatorskiej części pojazdu Panhardt 178, który w czasie wojny był wykorzystywany przez niemiecką policję i został prawdopodobnie zniszczony przez polską partyzantkę w 1944 r.

Olaf Popkiewicz, archeolog i poszukiwacz brał udział w odkopywaniu zakopanego po wojnie pojazdu, po czym zakopał go w tym samym miejscu. Akcję poszukiwania wyemitowano w jednym z odcinków „Poszukiwaczy Historii” telewizji Polsat. Później pojazd został skradziony. Stąd pojawiły się spekulacje, że zatrzymanie Popkiewicza miało związek z tą sprawą, chociaż właściciel posesji wskazywał, że odkupieniem pojazdu zainteresowana była inna, nieznana mu osoba, która prawdopodobnie pojazd wykopała nocą i ukradła.

Jak ustalił Archeolog.pl pojazd po kradzieży mógł trafić do zamożnych kolekcjonerów z Francji.

Aby uciąć spekulacje środowiskowe zarówno archeologów jak i poszukiwaczy zapytaliśmy policję i prokuraturę o sprawę zatrzymania uczestników słynnego programu „Poszukiwacze Historii”, który przez lata edukował Polaków i zarażał pasją archeologiczną i poszukiwawczą.

„Kwestie, o które Pan pyta objęte są śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Toruń – Wschód. To prokurator jest „gospodarzem” tego postępowania i jedynie on może udzielić informacji o zakresie prowadzonych czynności”

– powiedział nam mł. asp. Wojciech Chrostowski, rzecznik prasowy toruńskiej policji.

„Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód w Toruniu nadzoruje wszczęte w dniu 20.12.2019 r. śledztwo sygnatura PR 2 Ds. 240.2019, które pozostaje w toku. Wszczęto je na podstawie ustaleń własnych Policji. Dokonano w nim dwóch zatrzymań: Olafa P. oraz Sebastiana W”

– powiedział w rozmowie z Archeolog.pl Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy

Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

„Pierwszemu z nich przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 263 par. 2 kodeksu karnego (posiadanie broni palnej i amunicji), drugiemu z art. 284 par. 3 kodeksu karnego (przywłaszczenie zabytków archeologicznych). Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym tj. dozór Policji”

– dodał prokurator  Kukawski.

Z naszych ustaleń wynika, że Olaf Popkiewicz (wstępnie zatrzymany przez policję na 48h i zwolniony przed upływem tego czasu) był założycielem muzeum prywatnego. Część środowiska muzealników spekuluje, że być może posiadanie broni palnej i amunicji było wynikiem posiadania takich zbiorów w muzeum Popkiewicza, a postępowanie policyjne wynika z braków w dokumentacji muzealnika. Większość tego typu spraw kończy się umorzeniem, ponieważ muzealnik posiada określony prawem czas na zaewidencjonowanie zbiorów. Z kolei po spełnieniu norm prawnych (odpowiednie gabloty ekspozycyjne lub kasy pancerne) muzealnik (także prywatny) ma prawo posiadać sprawną broń i aktywną amunicję.

Robert Wyrostkiwicz

Share.

O autorze

Zostaw komentarz