Zapraszamy na KONFERENCJĘ! Starożytne i wczesnośredniowieczne skarby z Puszczy Białowieskiej, czyli wyniki współpracy archeologów i przyrodników

0

Żubry podchodzące pod sondażowe wykopy archeologiczne, kilka sezonów badań archeologów-„nomadów” (ze stanowiska na stanowisko), którzy w puszczy spędzili kilka lat (sezonów badawczych), a także pierwsza w Polsce na tak dużą skalę współpraca przy badaniach interdyscyplinarnych, gdzie wiedzę z badań nieinwazyjnych (np. wyniki skaningu laserowego LIDAR czy badań geomagnetycznych na dużą skalę) i wyeksplorowanych obiektów archeologicznych połączono z analizą dziesiątek odpowiednio „obejrzanych” komponentów przyrodniczych.

Wyniki badań nieinwazyjnych i wykopaliskowych, podczas których pobrano dziesiątki próbek do analiz botanicznych mają odpowiedzieć na pytania dotyczące prarolnictwa na terenie puszczy. 

Co odkryli archeolodzy? Czy pola orne z okresu wpływów rzymskich czy wczesnego średniowiecza były lokalizowane zgodnie z naszą wiedzą o współczesnym rolnictwie? Czy puszcza jest dawnym miejscem dziesiątek osad i nekropoli sprzed tysiąca i tysięcy lat? Czy dzięki prospekcji terenowej z wykrywaczami metalu, planigrafii setek znalezisk, dowiedzieliśmy się czegoś nowego o odległej historii współczesnego Podlasia i Polski? W końcu, jak połączyć siły leśników, przyrodników, archeologów, by w przyszłości wytyczać wspólne strefy ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej?

Konferencja naukowa „Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej – podsumowanie wyników badań inwentaryzacyjnych” oraz przewidziany panel dyskusyjny odbędą się 29 listopada 2019 roku w Sękocinie Starym pod Warszawą. Organizatorzy (Instytut Badawczy Leśnictwa i Fundacja Hereditas”) zapewniają posiłek i dobrą atmosferę do interdyscyplinarnej dyskusji o tym, jak chronić polskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

„Wśród planowanych wystąpień warto podkreślić referaty, które ukażą: (1) unikatowe w skali Europy środkowej obiekty związane z pradziejowym osadnictwem i rolnictwem, (2) niezbadany dotąd zasób archiwaliów i ich potencjał dla badań historii obszaru, (3) innowacyjne technologie w badaniach obszarów leśnych, wykorzystywane zarówno w archeologii jak i leśnictwie, gleboznawstwie, czy hydrologii etc., (4) sposoby eksponowania i popularyzowania zasobów kulturowych na terenach leśnych”

– informują organizatorzy.

Liczba miejsc jest ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń! Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy: konferencja_dziedzictwo_lasy@fundacja-hereditas.pl 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 listopada 2019 r..

Prosimy o podanie w mailu imienia i nazwiska oraz instytucji.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i nie zapewniają – nie opłacają noclegów.

Szczegóły:

  • Miejsce: Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, CKW IBL
  • Termin: 29 listopad 2019 08:30 – 29 listopad 2019 15:00
  • Opiekun: prof. UKSW dr hab. Rafał Zapłata
  • telefon: 697 889 884
  • e-mail: rafal.zaplata@fundacja-hereditas.pl

PATRONAT NAD PROJEKTEM:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUK PRA- I PRROTOHISTORYCZNYCH PAN

Portal Archeolog.pl jest jednym z patronów medialnych Konferencji.

Opr. Robert Wyrostkiewicz

Fot. Jakub Stępnik/Ewa Kuciewicz

Share.

O autorze

Zostaw komentarz